ข่าวสารทั่วไป

      โรงเรียนสกลวิสุทธิ ขอขอบคุณสมาคมศิษย์เก่าสกลวิสุทธิ และศิษย์เก่าโรงเรียนสกลวิสุทธิทุกรุ่น ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง ประชาชน ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนสกลวิสุทธิ 102 ปี  ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่้านมา ทั้งนี้เพื่อนำรายได้มอบให้โรงเรียนเพื่อเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกคนได้รับประทานฟรี และรายได้ส่วนหนึ่งนำมาพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนสกลวิสุทธิต่อไป


 

ข่าวสารสมาคมศิษย์เก่าสกลวิสุทธิ
     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สมาคมศิษย์เก่าสกลวิสุทธิ และศิษย์เก่าสกลวิสุทธิทุกรุ่น ร่วมกันจัดงานทำบุญครบรอบ ๑๐๒ ปี โรงเรียนสกลวิสุทธิ ในงานมีการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อหารายได้เข้ากองทุนอาหารกลางวัน และเพื่อพัฒนาโรงเรียนสกลวิสุทธิ
      ข่าวแจ้งจากสมาคมศิษย์เก่าสกลวิสุทธิว่าจะนัดประชุม หารือเรื่องการจัดงาน ๑๐๒ ปีสกลวิสุทธิ ประชุมในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  นี้
    ข่าวแจ้งจากสมาคมศิษย์เก่าสกลวิสุทธิว่าจะนัดประชุม หารือเรื่องการจัดงาน ๑๐๒ ปีสกลวิสุทธิ ประชุมในวันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม 2560 นี้
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่าสกลวิสุทธิ คณะการมการ และตัวแทนแต่ละรุ่น ร่วมกันหารือถึงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสกลวิสุทธิ ในที่ประชุมมีการเสนอแนะแนวทาง การแก้ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนการหารือถึงแนวทางการจัดงานครบรอบ 102 ปีโรงเรียนสกลวิสุทธิ ในที่ประชุมมีมติให้มีการจัดกิจกรรมวิ่งมินิฮาร์ฟมาราธอนและทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพื่อหารายได้เข้ากองทุนอาหารกลางวันและเพื่อพัฒนาโรงเรียนสกลวิสุทธิต่อไป
วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 สมาคมศิษย์เก่าสกลวิสุทธิ ร่วมกันจัดงานทำบุญครบรอบ ๑๐๑ ปี โรงเรียนสกลวิสุทธิ ในงานมีการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อหารายได้เข้ากองทุนอาหารกลางวันและเพื่อพัฒนาโรงเรียนสกลวิสุทธิต่อไป

 


 

กิจกรรมนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 

  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม วงดุริยางค์ของโรงเรียนสกลวิสุทธิ ได้รับเชิญเข้าร่วมในการนำขบวนพาเรดของนักกีฬาและร่วมในพิธีเปิด ในการแข่งขันนักกีฬาโรงนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนบางคนที ณ สนามกีฬา เทศบาลตำบลกระดังงา

 

  วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดงานกีฬาสีขึ้น ในชื่อว่า "สกลวิสุทธิเกมส์" ในกิจกรรมทั้งสองวันมีการแข่งกีฬาระหว่างสี มีทั้งกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน

 

  วันที่ 15 -17 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยร่วมกับเครือข่าย 5 โรงเรียนขนาดเล็ก  (ปัญจมิตร) ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพรชบุรี 

 

  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 เพื่อชี้แจงนโยบายของทางโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 พร้อมทั้งแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่1 ให้ผู้ปกครองทราบ

 

  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ฝ่่ายกิจกรรมนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น ในกิจกรรมมีการประกวดกระทงของชั้นต่างๆ โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ

 

กิจกรรมนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560
วันที่ 25 สิงหาคม 60 "ทัศนศึกษา 60" กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2560" ณ IMPAC เมืองทองธานี และต่อด้วย สวนสนุก Dream World

วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2560 นักเรียนของโรงเรียนสกลวิสุทธิ พร้องคณะครู ร่วมกิจกรรมค่ายธรรมะ ณ วัดภุมรินกุฎีทอง เป็นเวลา 2 วัน 1 คื

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสกลวิสุทธิ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ หรือแม่แห่งชาติ ในกิจกรรมมีพิธีถวายพระพรโดยนายวชิระ อาจเอื้อม ผู้อำนายการโรงเรียนสกลวิสุทธิ เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นนักเรียนได้มอบมาลัย ดอกมะลิ เพื่อแสดงความรักต่อผู้เป็น

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจอำเภอบางคนที ?จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ตลอดจนกฎหมาย และความผิดเกี่ยวกับข้องกับสิ่งเสพติด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการจรวจตัวอย่างปัสสาวะนักเรียนชายทุกคน ผลคือ นักเรียนตามกลุ่มตัวอย่างไม่มีปัสสาวะที่มีสารเสพติดแต่อย่างใด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสกลวิสุทธิ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เห็นว่าภาษาไทยถือเป็นภาษาแห่งชาติ และเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่เราคนไทยควรภาคภูมิใจ เพราะบางประเทศไม่มีแม้กระทั่งภาษาที่เป็นของตัวเอง ดังนั้นเราควรอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ และสืบทอดต่อไปให้ลูกหลานได้ศึกษาสืบต่อไป

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่และวิทยากรจากโรงพยาบาลนภาลัย จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมแก่นักเรียน ในกิจกรรมมีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนและกิจกรรมนัันทนาการ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนา

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสกลวิสุทธิได้จัดโครงการอบรมการทำขนมไทยขึ้นโดยได้รับเกียรติจากรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ มาเป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากวิทยากรจากชุมชนที่มีความชำนาญในการทำขนมไทย เช่น ขนมลูกชุบ ฝอยทอง ขนมปุยฝ้าย ขนมใส่ไส้ ขนมสลัดงา และประดิษฐ์เครื่องจักสาน

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสกลวิสุทธิ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาขึ้นโดยจะจัดประเพณีขึ้นในวันเข้าพรรษาซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตามปีปฏิทิน

วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันลูกเสือวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ?เพื่อระรึกถึงพระบาทสมเด็กพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ก่อตั้งกองลูกเสือไทืย

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็น"วันต่อต้านยาเสพติดโลก" โรงเรียนสกลวิสุทธิได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้นักเรียนประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด

โรงเรีรยนสกลวิสุทธิได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ศิษย์แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้

วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกเนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย โรงเรียนสกลวิสุทธิได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้นเพื่อให้รู้ถึงอันตรายของบุหรี่ และกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ


 

 

Additional information