ประชาสัมพันธ์      


      

ประกาศโรงเรียนสกลสิสุทธิ  เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสcovid19 

 

 


กิจกรรมนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   วันที่ 22 สิงหาคม โรงเรียนสกลวิสุทธิ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีขึ้นในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2562 ณ เมืองทองธานี  ในงานมีการจัดแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต  จากนั้นต่อด้วนสวนสนุกดรีมเวลด์
   วันที่ 20 สิงหาคม 2562  โรงเรียนสกลวิสุทธิได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น ในงานมีนิทรรศการและกิจกรรมตามหลักสูตรเพื่อเสริมความรู้และทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์ มีการแข่งขันตลอดจนละครเวที เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเอง
  วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสกลวิสุทธิ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยกิจกรรมมีการรำถวายพระพร และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรักและรำรึกถึงพระคุณของคุณแม่
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสกลวิสุทธิได้จัดกิจกรรมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปี  ตลอดจนการเข้าร่วมในพิธีแห่เทียนของชุมชนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีด้วยเช่นกัน
    งานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสกลวิสุทธิ โดยคณะทำงานทั้งหมดได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด เพื่อไปดูความเป็นอยู่ของนักเรียนตลอดจนพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนในการหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนในทุกมิติ ทั้งในกรณีมีปัญหาทางการเรียน ครอบครัวยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน อาหารกลางวัน และสุขภาวะของนักเรียนทุกทคน 
    กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562  วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุยายน 2562 ในพิธีได้รับเกียรติจากท่านพระครูสมุทรธรรมคณี เจ้าอาวาสวัดกลางเหนือ เป็นประธานในพิธี และน้อกเหนือจากพิธีไหว้ครูแล้วยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเข้าใหม่ทุกคน 

 


 

กิจกรรมนักเรียนภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2561
  วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนสกลวิสุทธิ ได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่ให้กับนักเรียน  ในงานมีการแลกเปลี่ยนของขวัญ จับรางวัล และกิจกรรมนันทนาการ และการเล่นเกมส์
  วันที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนที่จัดขึ้น ณ ค่ายบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกหนึ่งวัน เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่า
   วันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนสกลวิสุทธิ ซึ่งได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับจังหวัด ได้เดินทางไปแข่งขันในระดับประเทศที่จังหวัดนครปฐม ผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 
   วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี โรงเรียนสกลวิสุทธิได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย
      วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  โรงเรียนสกลวิสุทธิ ได้นัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้ถึงความผลการบริหารและ การจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ผ่านมา ตลอดจน แนวทางการพัฒนาโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2  ในการประชุมครั้งนี้ทางโรงเรียนยังได้จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนใและเงินค่าปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนด้วย
      วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2561  กลุ่มโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ได้เข้าร่วมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ขึ้น ณ ค่าย Elephant Camp อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

 


 

Error
  • You are not authorised to view this resource.

Additional information