ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชน

(คลิ๊กที่นี่)


  


รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            

   วันที่ 10 มิถุนายน 2566  นายวิเชษฐ์  เสือภูมี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลวิสุทธิ ได้ขึ้นรับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม   คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรมนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเปิดภาคเรียนที่ 1

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

 กิจกรรมการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอีย

 

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

กิจกรรมพิธีไหว้ครู

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

กิจกรรมวันสุนทรภู่

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

         
 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

 

กิจกรรมโครงการทัศนศึกษา

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ครั้งที่2

"The Best of SESA for Active Learning"

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

 

 

ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

                                  

 

 ตรา/โลโกโรงเรียน