ข่าวสารทั่วไป

      โรงเรียนสกลวิสุทธิ ขอขอบคุณสมาคมศิษย์เก่าสกลวิสุทธิ และศิษย์เก่าโรงเรียนสกลวิสุทธิทุกรุ่น ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง ประชาชน ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนสกลวิสุทธิ 102 ปี  ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่้านมา ทั้งนี้เพื่อนำรายได้มอบให้โรงเรียนเพื่อเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกคนได้รับประทานฟรี และรายได้ส่วนหนึ่งนำมาพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนสกลวิสุทธิต่อไป


 

ข่าวสารสมาคมศิษย์เก่าสกลวิสุทธิ
     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สมาคมศิษย์เก่าสกลวิสุทธิ และศิษย์เก่าสกลวิสุทธิทุกรุ่น ร่วมกันจัดงานทำบุญครบรอบ ๑๐๒ ปี โรงเรียนสกลวิสุทธิ ในงานมีการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อหารายได้เข้ากองทุนอาหารกลางวัน และเพื่อพัฒนาโรงเรียนสกลวิสุทธิ
      ข่าวแจ้งจากสมาคมศิษย์เก่าสกลวิสุทธิว่าจะนัดประชุม หารือเรื่องการจัดงาน ๑๐๒ ปีสกลวิสุทธิ ประชุมในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  นี้
    ข่าวแจ้งจากสมาคมศิษย์เก่าสกลวิสุทธิว่าจะนัดประชุม หารือเรื่องการจัดงาน ๑๐๒ ปีสกลวิสุทธิ ประชุมในวันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม 2560 นี้
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่าสกลวิสุทธิ คณะการมการ และตัวแทนแต่ละรุ่น ร่วมกันหารือถึงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสกลวิสุทธิ ในที่ประชุมมีการเสนอแนะแนวทาง การแก้ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนการหารือถึงแนวทางการจัดงานครบรอบ 102 ปีโรงเรียนสกลวิสุทธิ ในที่ประชุมมีมติให้มีการจัดกิจกรรมวิ่งมินิฮาร์ฟมาราธอนและทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพื่อหารายได้เข้ากองทุนอาหารกลางวันและเพื่อพัฒนาโรงเรียนสกลวิสุทธิต่อไป
วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 สมาคมศิษย์เก่าสกลวิสุทธิ ร่วมกันจัดงานทำบุญครบรอบ ๑๐๑ ปี โรงเรียนสกลวิสุทธิ ในงานมีการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อหารายได้เข้ากองทุนอาหารกลางวันและเพื่อพัฒนาโรงเรียนสกลวิสุทธิต่อไป

 


กิจกรรมนักเรียนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561                  
   วันที่ 10 สิงหาคม โรงเรียนสกลวิสุทธิ ได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปี และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ในกิจกรรมมีการกล่าวถวายพระพร นำโดยนายวชิระ  อาจเอื้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมในพิธี  มีการรำถวายพระพร ตลอดจนการการแสดงความรักระหว่างนักเรียนกับแม่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
   วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 นักเรียนของโรงเรียนสกลวิสุทธิ และโรงเรียนเมธีชุณหวัณวิทยาลัย พร้องคณะครูทั้ง 2 โรงเรียน ร่วมกิจกรรมค่ายธรรมะ ณ วัดภุมรินกุฎีทอง เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน
   วันที่ 26 กรกฎาคม คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีกันถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึงโรงเรียนสกลวิสุทธิได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
      วันที่ 26 กรกฎาคม คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นำโดยนายวชิระ อาจเอื้อม ผู้อำนายการโรงเรียนสกลวิสุทธิ เป็นผู้กล่าวรายงาน
    การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
   กิจกรรมชมรมงานอาชีพ 
    กิจกรรมชมรมดนตรีสากล 

     กิจกรรมชมรมนาฏศิลป์

   วันที่ 1 กรกฎาคม โรงเรียนสกลวิสุทกธิ ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามกองลูกเสือโรงเรียนสกลวิสุทธิขึ้น  เพื่อระรึกถึงพระบาทสมเด็กพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงตั้งกองลูกเสือขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นประเทศที่ 3 ของโลก
     วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็น"วันต่อต้านยาเสพติดโลก" โรงเรียนสกลวิสุทธิได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด
   โรงเรียนสกลวิสุทธิ ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมขึ้น ในกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงแนวคิด และวิธีแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความตระหนักภึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสกลวิสุทธิได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีขึ้น เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ศิษย์ได้แสดงความเคารพ และระรึกถึงพระคุณของบูรพาจารณ์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ 

 

กิจกรรมนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 

  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม วงดุริยางค์ของโรงเรียนสกลวิสุทธิ ได้รับเชิญเข้าร่วมในการนำขบวนพาเรดของนักกีฬาและร่วมในพิธีเปิด ในการแข่งขันนักกีฬาโรงนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนบางคนที ณ สนามกีฬา เทศบาลตำบลกระดังงา

 

  วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดงานกีฬาสีขึ้น ในชื่อว่า "สกลวิสุทธิเกมส์" ในกิจกรรมทั้งสองวันมีการแข่งกีฬาระหว่างสี มีทั้งกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน

 

  วันที่ 15 -17 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยร่วมกับเครือข่าย 5 โรงเรียนขนาดเล็ก  (ปัญจมิตร) ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพรชบุรี 

 

  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 เพื่อชี้แจงนโยบายของทางโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 พร้อมทั้งแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่1 ให้ผู้ปกครองทราบ

 

  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ฝ่่ายกิจกรรมนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น ในกิจกรรมมีการประกวดกระทงของชั้นต่างๆ โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ

 


 

 

Additional information