ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสกลวิสุทธิ

 

        วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565  คณะกรรมการสถานศึกษา  สมาคมศิษย์เก่าสกลวิสุทธิ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสกลวิสุทธิ ได้มีโอกาสต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ คือ ท่านผู้อำนวยการวิเวษฐ์  เสือภูมี ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในจังหวัดสมุทรสาคร  และจังหวัดสมุทรสาคร  มาร่วมส่งและแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการวิเวษฐ์  เสือภูมี ด้วยความปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่ง (คลิกดูภาพกิจกรรม)


     

       วันที่ 11  พฤษภาคม 2565  นายนิกร  บุญพา  รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสกลวิสุทธิ และคณะครู ให้การต้อนรับ นายดำรงค์  รอดสิน  รองผู้อำนวยนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  และคณะ นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อทบทวนแนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนรูปแบบ Onsite ได้อย่างปลอดภัย ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ( คลิกดูภาพกิจกรรม)


 

กิจกรรมนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


 

           
  คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด     คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด  คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด  คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

 

     


 กิจกรรมนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

                
ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด 

  

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                        

 

 ตรา/โลโกโรงเรียน