ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสกลวิสุทธิ

     

 


          

   วันที่ 29 มิถุนายน 2565  นายวิเชษฐ์  เสือภูมี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลวิสุทธิ และคณะครูผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม   คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด     


 

กิจกรรมนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


 

กิจกรรมในโครงการวันสุนทรภู่

และวันภาษาไทยแห่งชาติ

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

 

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

 

คลิกดูภาพและรายละเอียด

โครงการทัศนศึกษา เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คลิกดูภาพและรายละเอียด

คณะกรรมการการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2564 

คลิกดูภาพและรายละเอียด

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจการเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

คลิกดูภาพและรายละเอียด

 

           
  คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด     คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด  คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด  คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

 

     


 กิจกรรมนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

                
ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด 

  

ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

                                  

 

 ตรา/โลโกโรงเรียน