ประชาสัมพันธ์      


     โรงเรียนสกลวิสุทธิรับสมัครนักเรียนกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน  รอบพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และคัดเลือกตัวนักกีฬาในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562  เวลา 9.00 น ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลกระดังงา และในวันที่ 26  พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.นัดอุ่นเครื่องระหว่างทีมสกลวิสุทธิพบกับทีมโตนดหลวง เพรชบุรี  


 


กิจกรรมนักเรียนภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2561
  วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนสกลวิสุทธิ ได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่ให้กับนักเรียน  ในงานมีการแลกเปลี่ยนของขวัญ จับรางวัล และกิจกรรมนันทนาการ และการเล่นเกมส์
  วันที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนที่จัดขึ้น ณ ค่ายบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกหนึ่งวัน เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่า
   วันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนสกลวิสุทธิ ซึ่งได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับจังหวัด ได้เดินทางไปแข่งขันในระดับประเทศที่จังหวัดนครปฐม ผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 
   วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี โรงเรียนสกลวิสุทธิได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย
      วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  โรงเรียนสกลวิสุทธิ ได้นัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้ถึงความผลการบริหารและ การจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ผ่านมา ตลอดจน แนวทางการพัฒนาโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2  ในการประชุมครั้งนี้ทางโรงเรียนยังได้จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนใและเงินค่าปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนด้วย
      วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2561  กลุ่มโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ได้เข้าร่วมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ขึ้น ณ ค่าย Elephant Camp อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

 


 

กิจกรรมนักเรียนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561                  
   วันที่ 10 สิงหาคม โรงเรียนสกลวิสุทธิ ได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปี และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ในกิจกรรมมีการกล่าวถวายพระพร นำโดยนายวชิระ  อาจเอื้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมในพิธี  มีการรำถวายพระพร ตลอดจนการการแสดงความรักระหว่างนักเรียนกับแม่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
   วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 นักเรียนของโรงเรียนสกลวิสุทธิ และโรงเรียนเมธีชุณหวัณวิทยาลัย พร้องคณะครูทั้ง 2 โรงเรียน ร่วมกิจกรรมค่ายธรรมะ ณ วัดภุมรินกุฎีทอง เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน
   วันที่ 26 กรกฎาคม คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีกันถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึงโรงเรียนสกลวิสุทธิได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
      วันที่ 26 กรกฎาคม คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นำโดยนายวชิระ อาจเอื้อม ผู้อำนายการโรงเรียนสกลวิสุทธิ เป็นผู้กล่าวรายงาน
    การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
   กิจกรรมชมรมงานอาชีพ 
    กิจกรรมชมรมดนตรีสากล 

     กิจกรรมชมรมนาฏศิลป์

   วันที่ 1 กรกฎาคม โรงเรียนสกลวิสุทกธิ ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามกองลูกเสือโรงเรียนสกลวิสุทธิขึ้น  เพื่อระรึกถึงพระบาทสมเด็กพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงตั้งกองลูกเสือขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นประเทศที่ 3 ของโลก
     วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็น"วันต่อต้านยาเสพติดโลก" โรงเรียนสกลวิสุทธิได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด
   โรงเรียนสกลวิสุทธิ ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมขึ้น ในกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงแนวคิด และวิธีแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความตระหนักภึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสกลวิสุทธิได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีขึ้น เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ศิษย์ได้แสดงความเคารพ และระรึกถึงพระคุณของบูรพาจารณ์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ 

 


 


 

 

Additional information